Voor een onafhankelijk oordeel

Een klacht over een verzekeraar? De verzekeringsbranche vindt dat die zo goed mogelijk moet worden opgelost. Als dat niet naar tevredenheid lukt, kan de klacht uiteindelijk – via bijvoorbeeld de verzekeraar, een advocaat of de Ombudsman – bij de Tuchtraad Verzekeraars terechtkomen. De Tuchtraad, die onder een onafhankelijke stichting valt, velt vervolgens een oordeel. Lees meer over de Tuchtraad


Mr. E.J. Numann, voorzitter Tuchtraad Financiële Dienstverlening

Het is van groot maatschappelijk belang dat verzekeringsmaatschappijen zich fatsoenlijk en klantvriendelijk gedragen. De branche heeft daarvoor goede regels opgesteld. Maar omdat papier geduldig is, moet de naleving van die regels worden bewaakt. De Tuchtraad Financiële Dienstverlening, die geheel onafhankelijk is, heeft tot taak die regels te bewaken. De Tuchtraad behandelt tuchtklachten tegen verzekerings­maatschappijen en legt zo nodig sancties op.

– Mr. E.J. Numann, voorzitter Tuchtraad Verzekeraars

To top