Stichting Tuchtraad Verzekeraars

De Stichting Tuchtraad Verzekeraars houdt sinds februari 2021 de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) in stand. De oprichting van de Stichting en de waarborgen die in haar statuten zijn opgenomen, verankeren de volledige onafhankelijkheid van de Tuchtraad en zijn leden.

De Stichting Tuchtraad Verzekeraars is onafhankelijk waardoor het bestuur zelfstandig een mening kan vormen zonder zich te laten beïnvloeden door anderen. Besluiten van het bestuur kunnen dus zonder last of ruggenspraak worden genomen. Eén van de belangrijke taken van de Stichting is de benoeming en honorering van leden van de Tuchtraad. De leden kunnen slechts in bepaalde, in de statuten vermelde gevallen, worden ontslagen.

Het bestuur kent minstens drie personen, van wie een of meer affiniteit hebben met (tucht)rechtspraak, ervaring hebben opgedaan in de verzekeringsbranche en affiniteit hebben met consumentenaangelegenheden. Eén bestuurder heeft bij voorkeur een achtergrond in de publieke sector dan wel bij een representatieve consumentenbelangenorganisatie. De bestuursleden zijn onafhankelijk en worden benoemd door het bestuur zelf, waarbij een vetorecht is toegekend aan het Verbond van Verzekeraars. Het bestuur is als volgt samengesteld: mevrouw dr. V.C.M. Timmerhuis en de heer drs. S.F.M. Cohen. Wegens het overlijden van de heer mr. W.A.M. van Schendel zal er een nieuwe voorzitter van de Stichting Tuchtraad Verzkeringen worden benoemd.

To top