Uitspraken Tuchtraad 2008

2008/001 en 2008/003 Rechtstreeks benaderen advocaat
Gegrond bevonden klacht. De verzekeraar mag alleen in uitzonderlijke omstandigheden rechtstreeks de klant van een advocaat benaderen. Het voornemen daartoe moet de verzekeraar altijd schriftelijk aan de advocaat meedelen. Verder moet de verzekeraar een kopie verstrekken van zijn brieven aan de klant.

2008/002 Rechter heeft geoordeeld
Niet-ontvankelijk bevonden klacht. De klacht heeft een zodanige verwevenheid met een geschil waarover de rechter in kort geding reeds heeft geoordeeld, dat de Tuchtraad de klacht niet kan behandelen.

To top