Uitspraken Tuchtraad 2010

2010/001 Fishing expedition/aantasting privacy/voortvarende afwikkeling/bevoorschotting
Ongegrond bevonden klacht. De verzekeraar mocht op grond van verstrekte informatie een machtiging verlangen om nadere informatie in te winnen over eerdere ongevallen en de gevolgen daarvan. Geen sprake van niet voortvarende afwikkeling. De verzekeraar kon, alvorens enig voorschot van letselschade te verlenen, eerst nader onderzoek doen

To top