Bestuur Stichting

Els Wesseling-Van Gent (voorzitter)

Functie: gepensioneerd (oud advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden)

Nevenfuncties:

  • Lid Bezwaarcommissie Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken SJOA
  • Lid Bestuur Carnegie Stichting
  • Auteur Asser-serie Kluwer

Veronique Timmerhuis

Functie: Algemeen Directeur ZonMw, Zorgonderzoek Nederland/Medische Wetenschappen

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Advies UWV Werkbedrijf
  • Voorzitter Gebruikersraad Sociale statistieken CBS

Felix Cohen

Functie: gepensioneerd (oud Directeur Veilig Verkeer Nederland en o.a. oud Directeur Consumentenbond)

Nevenfuncties:

  • Voorzitter Raad van Commissarissen Regina Coeli
  • Lid bestuur Rathenau Instituut
  • Voorzitter ‘Varen doe je samen’
To top