Nieuwe voorzitter Stichting Tuchtraad Verzekeraars

Els Wesseling van Gent is vanaf 1 juli 2024 de nieuwe voorzitter van de Stichting Tuchtraad Verzekeraars. Zij neemt de plaats in van Willem van Schendel die in februari is overleden. Naast de nieuwe voorzitter maken Veronique Timmerhuis en Felix Cohen deel uit van het bestuur.

Met de aanstelling van Els Wesseling krijgt het stichtingsbestuur er zeer veel ervaring bij op het gebied van tuchtrecht. Wesseling is ruim twintig jaar lid en voorzitter van de Tuchtraad Verzekeraars geweest. In 2022 stopte ze als voorzitter van de Tuchtraad. In haar dagelijks leven is Wesseling advocaat-generaal bij de Hoge Raad. In juli gaat ze daar met pensioen. “Als bestuur zijn we heel blij dat Els Wesseling ingaat op ons verzoek om onze voorzitter te worden”, zegt bestuurslid Felix Cohen. “Met haar aanstelling is het bestuur weer compleet.”

Els Wesseling: “Omdat ik in het verleden mijn werk voor de Tuchtraad altijd heb gezien als een maatschappelijke verantwoordelijkheid, is deze nieuwe rol als voorzitter van de stichting meer dan logisch.” Het bestuur van de Tuchtraad Verzekeraars benoemt onder meer de tuchtrechters. “Het is goed dat met het stichtingsbestuur de onafhankelijk van verzekeraars verder wordt benadrukt. Ik zie er naar uit om samen met de andere bestuursleden bij te dragen aan het in stand houden en het goede functioneren van de Tuchtraad Verzekeraars”, aldus Wesseling.

Het bestuur van de Stichting Tuchtraad Verzekeraars kent minstens drie personen, van wie een of meer affiniteit hebben met (tucht)rechtspraak, ervaring hebben opgedaan in de verzekeringsbranche en affiniteit hebben met consumentenaangelegenheden. Eén bestuurder heeft bij voorkeur een achtergrond in de publieke sector dan wel bij een representatieve consumentenbelangenorganisatie. De bestuursleden zijn onafhankelijk en worden benoemd door het bestuur zelf.

To top