Belanghebbenden

Een klacht kan bij de Tuchtraad worden ingediend door:

 1. Een belanghebbende die geen consument is
 2. de voorzitter van de Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid);
 3. de voorzitter van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening (Kifid);
 4. de Ombudsman Pensioenen
 5. de Letselschaderaad.

Belanghebbenden zijn geen consumenten, maar wel:

 • (potentiële) verzekeringnemers;
 • verzekerden;
 • slachtoffers door handelingen van verzekerden;
 • begunstigden;
 • andere partijen die een beroep doen op de verzekering;
 • distributeurs van verzekeringen;
 • expertisebureaus;
 • schaderegelingskantoren.

2. Gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties:

 • overheden;
 • toezichthouders aan wie verzekeraars verantwoording moeten afleggen;
 • representanten van maatschappelijke groeperingen;
 • organisaties van werkgevers en werknemers.

3. Kapitaalverschaffers:

 • aandeelhouders;
 • leden van onderlingen.

4. Eigen werknemers:

 • (potentiële) eigen medewerkers;
 • ondernemingsraden.

5. Verzekeringsmaatschappijen:

 • andere verzekeringsmaatschappijen;
 • de verzekeringsbranche als geheel.

6. Overkoepelende organisatie:

 • Verbond van Verzekeraars;
To top