AMWeb: Numann: ‘Als Kifid tuchtklacht niet onderkent, moet rechtstreeks klagen kunnen’

AMWeb 24 maart 2023

Wie dacht dat de invoering van wettelijk tuchtrecht voor grote veranderingen zou zorgen, komt waarschijnlijk bedrogen uit. De voorgestelde wet voorziet niet in individueel klachtrecht voor verzekerden en in tegenstelling tot de bancaire tuchtrecht is het gericht op de maatschappij in plaats van de persoon. Ernst Numann is voorzitter van de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (TFD) en snapt dat minister van Financiën Sigrid Kaag de boel niet compleet op de schop gooit.
Het wettelijk verankeren van het tuchtrecht voor verzekeraars is maar een klein onderdeel van de wijziging op de Wet financieel toezicht. Het tuchtdeel telt één paragraaf, waarin staat dat elke verzekeraar zich moet onderwerpen aan een tuchtrechtelijke regeling. Een onafhankelijke, deskundige instantie die toetst op ‘algemeen aanvaarde gedragsnormen met betrekking tot integriteit en zorgvuldigheid.’ De minister mag bovendien nadere regels stellen met betrekking tot een tuchtrechtelijke regeling.
“Daar kun je alles onder brengen”, zegt Numann over die laatste zin. Dat een klager bijvoorbeeld niet hoeft te betalen voor een klacht, of het kunnen regels zijn omtrent de benoeming van de leden van de TFD. “Maar daar wordt niet op geanticipeerd in de toelichting. De gedachte bij de minister is blijkbaar: wat we hebben, dat werkt.”

Lees verder

To top