2023-016 Klacht over de schade- en klachtbehandeling door aangeslotene

2023-016 Klacht over de schade- en klachtbehandeling door aangeslotene

Door de voorzitter van de Geschillencommissie doorverwezen klacht.
Gegrond bevonden klacht.

De klacht gaat met name over het uitblijven van bevoorschotting bij de afwikkeling van letselschade van klaagster en de behandeling van de klacht daarover door aangeslotene. De Tuchtraad acht de klacht gegrond en legt aangeslotene de maatregel van een waarschuwing op. Over een jaar zal de Tuchtraad informatie inwinnen om te zien of er aanleiding is voor ambtshalve onderzoek.

To top