2023-012 Klager niet-ontvankelijk

2023-012 Klager niet-ontvankelijk

Door een belanghebbende ingediende klacht.
De Tuchtraad oordeelt dat klager niet-ontvankelijk is in zijn klacht.

De klacht gaat over de schaderegeling door aangeslotene van het letsel dat klager heeft opgelopen bij een verkeersongeval. De Tuchtraad kan geen inhoudelijk oordeel geven over de wijze van claimbehandeling door aangeslotene, omdat deze klacht te zeer verweven is met de geschilpunten waarover de rechter heeft geoordeeld.

To top