2023-010 Klacht over de afwikkeling van schade door aangeslotene

2023-010 Klacht over de afwikkeling van schade door aangeslotene

Door de voorzitter van de Geschillencommissie doorverwezen klacht.
Gedeeltelijk gegrond bevonden klacht.

De klacht gaat over de afwikkeling van stormschade door aangeslotene. De Tuchtraad acht de klacht over het niet nakomen van een zonder voorbehoud gemaakte dekkingstoezegging gegrond, maar ziet geen aanleiding voor een maatregel.

To top